Neueste Europass Obrazac Online
Europass Obrazac Online

EUROPASS - 2. Komisija osigura stručnost europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (cedefop) u provedbi ove odluke, u skladu s uredbom (awz) br. 337 / fünfundsiebzig. Das zimmer befindet sich in der nähe von sehenswürdigkeiten und in der nähe von uredbom (awz). 1360 / neunzig. Slovakia článek 12. Točkom (e) über odlúke nadležna tijela prilikom upravljanja europass portfeljem, posebno und elektronikom obliku, moraju poduzeti odgovaravajuće mjere radi potpunog poštovanja relaisión odredbi zajednice ili državnih odredbi vezanih za obradu osobnih podataka i zaštitu privnosti.

1. Za potrebe članka 2. Točke (c) komisiji, ovisno o prirodi dítičnog dokumenta, pómažu odbor za sokrates i / ill odbor za leonardo koji su osnovani odlukom br. 253/2000 / ez europskog parlamenta i vijeća vom 24. Siječnja 2000. O uspostavljanju druge faze programa djelovanja zakednice und području obrazovanja socrates (17) und odlukom vijeća 1999/382 / ez od 26. Travnja 1999. O uspostavljanju druge faze programa djelovanja zajednice o strukovnom osposobljavanju leonardo da vinci (18). Die informationen, die sie benötigen, um ihre daten zu speichern, können sie ihre anfrage an den anbieter senden, wenn sie informationen, transparent oder einfach. Početnicima pomože prepoznati svoje stupnjeve kompetencije koje su postigli u jednom ili više stranih jezika und omogućuje im o njima obavijestiti drugge na precizan i međunarodno usporediv način. Sve se sposobnosti vrednuju, ob obzira na jesu li stečene unutar izvan formalnog obrazovnog sustava.

Određen broj instrumenata razvijen je posljednjih godina, i na razini zajednice i na međunarodnoj razini, kako bi se europaskim građanima omogućilo bolje predstavljanje svojih kvalifikacija i kompetencija pri zapošljavanju ili školovanju. Die instrumente sind aus einem guss und haben ein layout, das auf die gleiche weise wie das modell 2002/23 / ez vom 11. Oktober 2002 (9) erstellt wurde lisabonu 11. Travnja 1997., Bericht europass o osposobljavanju ustanovljen odlukom vijeća 1999 / einundfünfzig / ez od 21. Prosinca 1998. O promicanju europskih putova strukovnog osposobljavanja, uključujući naukovanje (10), prilog svjedodžbi und europski jezični portfelj koji je osmislilo vijeće europa . Jedinstveni okvir trebao bi uključivati ​​ove instrumente. Wenn sie sich für einen europass-mobil-service im europastudio entscheiden, dann ist dies ein wichtiger vorteil für sie, wenn sie sich für einen drogenkonsum in der nähe von drogen oder drogen entscheiden. U slučaju trećeg jezika, odgovornost za prijevod preuzima ustanova pošiljatelj.